manometr

Měření tlaku je analýza aplikované síly tekutinou (kapalinou nebo plynem) na povrchu. Tlak se typicky měří v jednotkách síly na jednotku plochy povrchu.

Pro měření tlaku a vakua bylo vyvinuto mnoho technik. Přístroje používané k měření a zobrazení tlaku v integrální jednotce se nazývají manometry nebo vakuometry. Manometr je dobrým příkladem, protože používá sloupec kapaliny pro měření a indikování tlaku. Stejně tak široce používaný měřič Bourdon je mechanické zařízení, které oba měří a naznačuje a je pravděpodobně nejznámější typ měřidla.

Vákuový měřidlo je tlakoměr používaný k měření tlaků nižších než je atmosférický tlak okolí, který je nastaven jako nulový bod, v záporných hodnotách (např.: -15 psig nebo -760 mmHg se rovná celkovému vakuu). Většina měřidel měří tlak ve vztahu k atmosférickému tlaku jako nulový bod, takže tato forma čtení se jednoduše označuje jako "měřený tlak". Cokoli větší než celkové vakuum je však technicky formou tlaku. Pro velmi přesné odečty, zejména při velmi nízkých tlacích, lze použít měřidlo, které využívá úplné vakuum jako nulový bod, přičemž udává tlak v absolutním měřítku.