tlakový spínač

Tlakový spínač slouží k řízení a monitorování tlaku vody, oleje, paliva, vzduchu, plynu a dalšího média.

Tlakový spínač je velmi důležité zařízení, které umožňuje bezpečnost a ovládání mnoha různých prostředí. Funguje jako zařízení zajišťující poruchu, aby se předešlo jakémukoli počtu nehod, a to buď měřením aplikovaného tlaku a reakcí, nebo jednoduše vytvořením způsobu snížení nebo zvýšení různých tlaků.

Prostředí
• Tlakový spínač je používán v mnoha různých typech prostředí. Patří mezi ně, mimo jiné, užitkové a chemické továrny, zařízení pro výrobu strojů a veřejné budovy.
aplikace
• Tlakový spínač se obvykle používá ve spojení s nějakou formou kapaliny, plynu, páry nebo elektřiny.
Manuál
• Ruční tlakový spínač je prostě jako přepínač světla, ke kterému musí člověk chodit, aby se otočil nebo vypnul.
Automatický
• Automatické tlakové spínače detekují, zda je úroveň tlaku příliš vysoká nebo nízká. Může reagovat bez potřeby lidské pomoci.
Použití
• Tlakový spínač může otevřít oddělení pro vypuštění páry nebo vzduchu. Může zavřít stroj. Jakákoli akce, která by zabránila lidskému či finančnímu poškození daného scénáře, je funkcí tlakového spínače.

Načítání...